L'acord de les pensions, una magnífica notícia

Secretari General de CCOO De la Federació de Jubilats i Pensionistes Vormaros

El Consell de Ministres va aprovar a finals d’agost el Projecte de Llei per a la reforma de les pensions fruit de l’acord amb els sindicats de CCOO i UGT i la Patronal en la Mesa del Diàleg Social.  L’Acord és un pas important atès que les anteriors reformes es basaven a retallar les pensions i a conseqüència d’això un major empobriment dels i les pensionistes.

El moviment de jubilats i pensionistes, en què CCOO és un actor actiu, s’ha mobilitzat durant aquests anys per tres objectius:  la revalorització de les  pensions estigues lligat a l’IPC, derogar el Factor de Sostenibilitat, que adequava la pensió a l’esperança de vida, i per tant provocava una disminució de la pensió que es fixava en el moment de la jubilació i per últim, mantenir la suficiència i la sostenibilitat del sistema públic de pensions amb més ingressos.
Cal recordar que la Llei de les pensions de 2013 impulsada pel Govern del PP preveia un augment del 0,25% i el denominat Factor de Sostenibilitat que com s’ha dit retallava la pensió en funció de l’esperança de vida  i a  la vegada apostava per fer la transició d’un model de pensions públic i universal a un altre model de “capitalització” on cada un estalvia la seva pròpia pensió, font de negoci per a fons financers i empreses d’assegurances, no garantint així en un futur el nostre model de sistema públic de pensions.

Doncs bé, amb l’Acord actual garanteix el manteniment del poder adquisitiu de les pensions mitjançant la revalorització anual a partir de l’IPC  i en cas d’un IPC negatiu garanteix que la pensió no baixi. També es deroga el maleït Factor de Sostenibilitat que tenia l’objectiu d’empobrir les pensions.

L’Acord garanteix unes pensions sostenibles. Hi ha el compromís per culminar la plena implementació del principi de separació de despesa i de forma addicional el Govern de l’Estat aportarà uns ingressos entorn dels 22.000 milions d’euros per sanejar les comptes de la Seguretat Social.

En definitiva aquest Acord ofereix solucions als i les pensionistes d’avui, però també pels futurs i futures pensionistes, ja que l’acord va dirigit a articular un sistema de protecció suficient per a les properes generacions.
Les mobilitzacions que hem fet durant aquests anys no han estat en va, hem aconseguit els objectius que hem anat reivindicant i fruit també de la concertació social que ha permès un consens social i polític. Mobilització i diàleg són les nostres armes per seguir avançant en la millora de les condicions de vida de la classe treballadora.

 

Edicions locals