Un rebut de la llum inacceptable

Advocada i membre de Comunistes de Catalunya i EUiA Mollet

La nova tarifa de la llum és un despropòsit fruit de la privatització/liberalització feta en els últims anys pel PP i de  no  combatre  les pràctiques oligàrquiques de les empreses elèctriques. La transició energètica no es pot deixar exclusivament sobre la responsabilitat de la ciutadania. Cal desenvolupar polítiques i iniciatives municipals per tal d’impulsar una transició energètica democràtica i justa. Existeix una importància urgent en poder definir un model energètic més just, més social i ecològicament responsable, participat amb control democràtic  per la ciutadania. El sector energètic és un sector estratègic que té una importància crucial per la vida de la gent treballadora i vulnerable

Una dècada després de la liberalització del sector elèctric, 3 companyies tenen el 83% de tots els clients a l’estat (Endesa, amb el 34,7%; Iberdrola, amb el 34,1%; i Naturgy, amb el 14,2%). Iberdrola i Endesa, en plena pandèmia, l'any 2020 van obtenir uns beneficis de 3.611 milions i 1.394 milions d'euros, respectivament.
Aquest any 2021, la primera gran pujada la vam tenir quan Filomena travessava tot el país, coincidint amb el pic més alt de fred. Ara, al mig d'una onada de calor (més de 30° al juny) i al final de la quarta onada de pandèmia per la Covid-19 (o al principi de la quinta onada) ¿Qui ho sap? Ens trobem amb una pujada de tarifes que afecta uns 12 milions d'abonats.

Alhora, “entra en vigor” la primera regla del capitalisme: el ciutadà ha de creure que és lliure i si quelcom surt malament tota la culpa serà seva. Així, en comptes de centrar el debat en les elevades tarifes derivades de les privatitzacions, ens estem centrant en el fet que el consumidor “pot escollir” l'hora del dia o de la nit a la qual utilitzarà l'electricitat; amb aquesta premissa ha de quedar clar que qui paga més és perquè ha escollit pitjor i que no sap ni administrar casa seva, un cop que han traslladat la "culpabilitat" al consumidor, ja ho tenen més fàcil per continuar cobrant els directius sous astronòmics i perquè les cadires giratòries estiguin ben engreixades i no s'aturin.

Es diu a les famílies que perquè no se li encareixi de forma desproporcionada la tarifa, s’ha d’engegar la rentadora o el rentaplats a la nit, sense tenir en compte, el que suposa aquesta mesura per la conciliació, l’empitjorament de la qualitat de vida, en especial de les dones que són qui en gran part assumeixen la càrrega de les tasques domèstiques, la convivència amb el veïnat del bloc i els problemes associats als sorolls. I per tant, es tracta de la clàssica mesura presa en els grans despatxos sense conèixer la realitat dels barris i les famílies.

No es pot situar el pes de la transició energètica exclusivament sobre la responsabilitat de la ciutadania. S'ha de traslladar al Govern de la Generalitat i d'Espanya la importància de definir un model energètic més just, més social i ecològicament responsable, participat amb control ciutadà. Cal traslladar al conjunt de les institucions supramunicipals la necessitat de desenvolupar la iniciativa pública, en tant que sector econòmic estratègic per a la societat, amb la creació d’un proveïdor públic que assumeixi les fases de generació, transport i comercialització de l’energia, a més d’impulsar la gestió i propietat de les xarxes de distribució en l’àmbit municipal; tot subordinant a l’interès públic les parts del sector energètic que encara es trobin en mans privades. S'han de comprometre a treballar per nacionalitzar i municipalitzar la xarxa de distribució elèctrica, com a únic garant d’una transició energètica justa i que beneficiï al conjunt de la ciutadania.

Cal una mobilització  popular  per revertir aquesta situació molt injusta per la ciutadania en general i als més vulnerables en particular. Diguem no a aquesta pujada brutal.

Edicions locals