Un model urbanístic de futur. Un Mollet verd, equipat i social

Alcalde de Mollet i Regidora coordinadora de l'Àrea de Governança, Economia i Serveis Territorials

El Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) és un exercici d’imaginar, de somniar, de decidir el Mollet del futur. És pensar com som, on estem i cap a on volem anar. És analitzar les fortaleses i potenciar-les. És conèixer les teves febleses i transformar-les en positiu per créixer i millorar. El POUM que s’ha aprovat aquesta setmana inicialment al Ple és fruit d’una feina d’anys en la que s’han fet desenes de reunions i trobades amb la ciutadania, amb entitats, i col·lectius. Des del primer moment hem volgut que fos un projecte de ciutat compartit i consensuat al màxim, tal com s’ha pogut demostrar amb la seva aprovació per més de la majoria absoluta del Ple municipal.

Hem aconseguit dotar-nos d’una eina valenta, agosarada, innovadora i alhora realista, que respecta la nostra història i que respecta la ciutat que som. I des del començament del procés hem tingut clar, que tres eren els eixos principals que volíem mantenir i potenciar: Mollet com a ciutat d’espais verds i de qualitat, Mollet com a ciutat que fomenta el dret a l’habitatge, i Mollet com a ciutat activa econòmicament i generadora d’ocupació.

És un document ple de propostes i estratègies que són plenament executables coneixent la realitat del municipi, i que ha estat dirigit tècnicament per un gran equip de professionals amb moltíssima experiència i reconeixement internacional. S’ha analitzat les nostres potencialitats, s’ha escoltat a tothom qui ha volgut aportar, s’ha buscat experiències d’èxit d’arreu i les hem transformat en el millor Pla d’Ordenació Urbanística que podíem somiar.

El planejament que ja tenim a les mans, consolidarà el Mollet del futur com una ciutat compacta, diversificada i amb un altíssim nivell de serveis, d’equipaments i d’espais verds. S’arribarà al prop d’1 milió de quilòmetres quadrats de zones verdes i enjardinades dins del nucli urbà que se sumaran al nostre Gallecs. Preveu una aposta clara per la lluita contra el canvi climàtic tal com sempre ha liderat la nostra ciutat, i preveu l’accés de la ciutat al riu Besós i el manteniment de temes tan cabdals com el soterrament de la línia de tren de l’R3 que vertebra la ciutat al seu pas per Mollet.

Tal com hem dit, un altre gran repte ha estat l’aposta inqüestionable l’habitatge protegit, fent del dret a l’habitatge un autèntic dret fonamental. Es preveu la construcció de prop de 1.400 habitatges de protecció oficial, cosa que permetrà que el nostre jovent pugui desenvolupar la vida a la ciutat que els ha vist néixer. Uns habitatges de diferents mides per tal que tinguis el projecte de vida que tinguis, puguis trobar un habitatge que s’adeqüi.

Aquest POUM entén i tracta als polígons d’activitat econòmica com una part fonamental de la nostra ciutat. Són imprescindibles per la generació d’activitat econòmica i, per tant, per la generació d’ocupació. L’objectiu d’aquest pla és permetre consolidar i ampliar les empreses existents perquè puguin quedar-se a Mollet i fer-se més grans i competitives així com ser un pol d’atracció de noves empreses tot amb l’objectiu de fer créixer l’economia local i la generació de noves oportunitats de feina pels molletans i les molletanes.

També s’amplia el sòl destinat a equipaments i permet que es puguin adaptar els seus usos a les necessitats socials de cada moment, perquè les necessitats poden canviar al llarg dels anys i hem de poder ser flexibles i transformar, si cal, els usos per donar un millor servei a la ciutadania d’ara i del futur.

Un Mollet orgullós del seu passat i preservador del seu patrimoni, i és que el Pla aposta per la recuperació del nostre patrimoni, fomentant les mesures necessàries per a la seva: adequació, restauració i/o rehabilitació, identificació i divulgació. Protegeix 45 béns més que l’anterior POUM, 153 que són béns arquitectònics, naturals, culturals... com per exemple la Nau de Fredenhaguen, la xemeneia de la Teneria o les voltes catalanes de l’interior de l’edifici del Tabaran.

Volem agrair personalment a tots aquells veïns i a totes aquelles veïnes que ja han fet o faran aportacions per millorar aquest planejament de tothom i de ciutat. Escoltar-los, no és només el nostre deure sinó que també és la nostra passió com a servidors públics que som. Hem volgut fer un planejament que escolti, més que parli. Que abandoni l’urbanisme dogmàtic de l’inici dels anys 2000 i que faci una aposta clara per la flexibilitat i que confiï plenament en la ciutadania, ja que tots i totes volem que Mollet continuï sent una gran ciutat en el futur. Gràcies a tots els que han volgut sumar per Mollet.

Continuarem treballant incansablement, al costat de tots vosaltres, per fer-ho realitat.

Edicions locals