Municipalització de l'aigua... per què Agbar s'hi oposa aferrissadament?

Portaveu de la Plataforma en defensa de la sanitat pública al Baix Vallès

Actualment, hi ha més de 43 municipis que estan en procés de municipalització de l'aigua. Molts dels municipis catalans que han començat processos de desprivatització per assumir-ne la gestió directa, s'han hagut d'enfrontar a processos de judicialització per part d'Agbar, una actitud inacceptable.

En aquest context, existeixen més de 60 entitats que denuncien l'actitud d'Agbar i que donen suport a aquests ajuntaments perquè defensen que amb un dret humà com és l'aigua no es faci negoci, que l'aigua és un bé comú per a les persones, no de les empreses que la gestionen. 

Agbar assetja a ciutadans/es  amb problemes econòmics i en situació de pobresa energètica, que  s'ha vist agreujat amb la pandèmia de la covid-19. No podem tolerar com es "mercantilitza" un servei  necessari per viure. L'aigua no pot estar en mans del mercat mai, hem de garantir l'abast per a les persones, les comunitats i els ecosistemes a un preu raonable i saludable. Cal lluitar per la desprivatització de l'aigua, cal reforçar el que és comú i fer front als embats de les multinacionals com Agbar. 

Cal  "posar fre" a les situacions d'abús mitjançant processos de remunicipalizació pública amb participació democràtica. Hem de denunciar els entrebancs que posa Agbar als municipis que tenen la voluntat de desprivatizar i es troben amb l'actitud d'aquesta empresa que judicialitza tots els processos i presenta contenciosos-administratius en unes pràctiques sistemàtiques gastant quantitats ingents d'euros en bufets d'advocats caríssims. 

S'ha de denunciar la manipulació mediàtica que exerceix i la persecució que fa als diferents moviments socials i organitzacions que volen obrir el debat.

Per últim volem donar  suport als 43 ajuntaments que han iniciat processos de remunicipalització i  als 150 consistoris on pròximament s'acaba la concessió privada de l'aigua perquè iniciïn els mateixos processos. Aigua pública i democràtica. La gent d'Esquerra Unida i Alternativa i Comunistes de Catalunya de Mollet diem no a Agbar, i diem sí als ajuntaments i moviments socials que volem remunicipalitzar les concessions privatitzades.

Edicions locals