Internet i llengües

Antropòloga

Avui dia la presència d'internet ha possibilitat un desenvolupament lingüístic que va més enllà del que mai s'haguès pogut imaginar

l’estat espanyol hi ha sis comunitats autònomes amb població bilingüe. A França hi ha més d’un milió de persones amb dues o més llengües natives i a molts altres països hi ha nombroses parts de la població i comunitats que són políglotes i que parlen altres llengües a banda de la nacional. El multilingüisme ha estat un factor present des de sempre en la gran majoria de societats i, en l’adveniment del món globalitzat, es considera avantatjós parlar més d’una llengua, tan socialment com professional.

Des de les classes de francès als anys setanta fins a la introducció del català, anglès i fins i tot llengües alternatives a partir dels noranta, s’ha ofert una amplitud de possibilitats a les noves generacions mitjançant l’adquisició d’una eina tan valuosa com és la comunicació.

Avui en dia, però, la presència d’Internet ha fet possible un desenvolupament lingüístic que va més enllà del que mai s’hagués pogut imaginar. Dins els fòrums de les xarxes socials i d’altres aplicacions, les noves generacions es veuen exposades a comunitats amb les quals amb prou feines haguessin tingut l’oportunitat de trobar-se en altres circumstàncies. Tot i que la llengua més comuna a Internet sol ser l’anglès, la gent no sol tenir vergonya d’expressar-se en la seva llengua materna o en d’altres idiomes quan troben l’ocasió. A causa d'aquest i d’altres factors, la comunicació a Internet provoca una absorció que va més enllà de la lingüística i s’endinsa en el territori cultural.

La comunicació instantània global té com a resultat l’intercanvi constant d’idees i conceptes geogràficament allunyats entre si, i això, en conseqüència, genera noves comunitats en el núvol que no es veuen definides per les barreres i restriccions del territori o la nacionalitat. Aquestes noves comunitats no només adquireixen un poliglotisme creixent, sinó que també esdevenen multiculturals. L’absorció de noves ideologies i maneres de pensar que potser no es troben necessàriament lligades al consens general de la població més físicament propera a l’individu, resulta en un enteniment i capacitat de comunicació més rica envers tot allò que és diferent a nosaltres mateixos, i és aquesta capacitat la que permetrà que les persones progressem a bon ritme tant professionalment com social i cultural, en un món en constant canvi on les barreres d’ahir són les autopistes del demà.

Edicions locals