Augmenta el reciclatge amb els contenidors intel·ligents

Les dades de la recollida selectiva d'escombraries milloren, tot i que també ha disminuït el nombre total de deixalles generades

Societat

Els contenidors intel·ligents van entrar en funcionament a l'octubre
Els contenidors intel·ligents van entrar en funcionament a l'octubre

El reciclatge ha augmentat a Montmeló des de l'entrada en funcionament dels contenidors intel·ligents. Així ho reflecteixen les dades dels Serveis Ambientals del Vallès Oriental (SAVOSA), que mostren com entre octubre i desembre de 2022 es van recollir més deixalles als contenidors verd, blau, groc i marró i menys al gris, en comparació amb el mateix període de 2021.

Els residus reciclables que han tingut un augment de quantitat recollida més gran han estat els d'orgànica, que han passat de 75.880 kg al final de 2021 als 209.080 kg del 2022, un increment del 175%. També hi ha hagut una pujada important d'envasos, que s'han duplicat des dels 41.274 kg del 2021 als 84.580 kg de l'últim trimestre del 2022. Més lleuger ha estat l'increment en el paper i el vidre. Als contenidors blaus de Montmeló es va recollir un 37% més d'escombraries entre l'octubre i el desembre de 2022, mentre que als verds l'augment va ser del 21%.

Aquestes pujades als contenidors de reciclatge es veuen compensades amb la baixada de residus recollits als contenidors grisos. A finals de 2021 es van generar 524.160 kg de resta, mentre que el 2022 van ser 201.500 kg, un 62% menys que l'any anterior. 

Per analitzar aquestes dades cal tenir en compte que la quantitat total de residus generats al municipi ha disminuït d'un any per l'altre. Entre octubre i desembre de 2021 es van recollir 716.787 kg d'escombraries en total, mentre pel 2022 la quantitat va baixar fins als 594.358 kg, un 17% menys que l'any anterior.

Edicions locals