La contractació creix un 7,6% al Baix Vallès respecte al juliol del 2021

L'increment ha estat de 323 contractes més que fa un any

Economia

Durant el mes de juliol es van formalitzar al Baix Vallès 4.544 contractes, fet que suposa un creixement del 7,6% respecte al juliol de l'any passat segons l'Avanç de dades de contractació de juliol de 2022 de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal. En termes absoluts, l'augment ha estat de 323 contractes més que fa un any.

Amb tot, no tots els municipis han incrementat la xifra de contractes respecte del juliol del 2021. Tan sols la Llagosta (+6,4%), Mollet (+21,5%), Montmeló (53,8%) i Montornès (+7,7%) han experimentat aquest augment de la contractació. Mentre que a Martorelles (-61,3%), Parets (-21,3%), Sant Fost (-61%) i Santa Maria (-20%) la xifra de contractes ha patit un descens.

En concret, la Llagosta va tancar el mes de juliol amb 202 contractes (13 més que el 2021); Martorelles amb 279 (171 menys); Mollet amb 1.975 (425 més); Montmeló amb 550 (296 més); Montornès amb 517 (40 més); Parets amb 837 (178 menys); Sant Fost amb 164 (100 menys) i Santa Maria amb 10 (2 menys).

Pel que fa a la comarca, durant el mes de juliol s’han formalitzat 13.851 contractes, fet que suposa un creixement de 337 contractes més respecte del mes de juny passat. Tot i que es dibuixa un descens respecte al mes de juliol de 2021 (-246 contractes) cal destacar l’increment de la contractació indefinida.  

Així, segons l'Observatori-Centre d'Estudis de Consell Comarcal, globalment es pot dir que la xifra de contractes temporals ha caigut pràcticament una tercera part respecte al juliol de fa un any.

Si s’analitza l’augment dels contractes indefinits segons modalitat contractual, s’aprecia que totes les modalitats de contractació indefinida guanyen pes, i destaquen els contractes ordinaris a temps indefinit (+2.422 contractes més que fa un any) o els convertits en indefinits (+528 contractes més que fa un any), així com els indefinits per a persones amb discapacitat (aquest juliol s’han fet 4 contractes més que fa un any).

Mentre que en l’àmbit de la contractació temporal, el mes de juliol van créixer els contractes eventuals per circumstàncies de la producció (+1.399), els d’interinitat (+333) i també els contractes d’inserció (+73) o els de pràctiques (+25).

Per sexe, les dones concentren el 46% de la contractació, amb un total de 6.414 contractes, uns 200 més que al juny.

Per activitats econòmiques, les artístiques i d'entreteniment (+305), les sanitàries i serveis a les persones (+182), les vinculades a l’administració pública (+134) i l’educació (+34) són les que lideren el creixement de la contractació el juliol.

Edicions locals