Incrementen en un 120% les reclamacions relacionades amb els serveis d'electricitat, aigua i gas

L’Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal també ha detectat un augment de les reclamacions dels serveis financers

Societat, Economia

Durant el primer semestre de 2022, les reclamacions relacionades amb els serveis d’electricitat, aigua i gas s’han incrementat un 120,69% respecte al mateix període de l’any passat, i han passat de 58 a 128. Així es desprèn de les dades corresponents al primer semestre de 2022 de l’Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal.

D’aquesta manera, els serveis energètics passen a ser el sector amb més reclamacions i se situen per davant de les telecomunicacions i internet, que es mantenen, però, com el segon sector amb més reclamacions, però amb una caiguda interanual del 50% (de 116 el primer semestre de 2021 a 58 el 2022).

Es detecta, també, un augment de les reclamacions dels Serveis Financers, sobretot relacionats amb fraus i operacions no sol·licitades per la persona consumidora, que s’incrementa un 69,70%.

Augmenta la xifra de reclamacions i consultes

L’Oficina ha gestionat 1.145 expedients el primer semestre de 2022, la qual cosa representa un augment respecte al mateix període de l’any passat del 8,22%. Del total d’expedients, 431 són reclamacions, que baixen un 4,65% respecte a l’any passat. Les consultes arriben a les 204 -s’han incrementat un 29,11%-. 

Dels expedients que arriben a la fase de mediació, se n’han resolt amb acord el 47,20%, amb una variació interanual del 66,67%.

L’Oficina Comarcal d’Informació a les Persones Consumidores (OCIC) és un servei públic i gratuït que ofereix el Consell Comarcal amb el suport de l’Agència Catalana del Consum i la Diputació de Barcelona.

L’objectiu principal és informar, orientar i assessorar a les persones consumidores en la defensa i la protecció dels seus drets.

Edicions locals