L'ERO a Pimkie afectarà 11 treballadors de Montmeló

Expedient de regulació de la firma a escala estatal

Economia

| Google Maps

MONTMELÓ. L'empresa Pimkie va arribar la setmana passada a un acord amb els treballadors per tirar endavant un expedient de regulació d'ocupació –que afecta 11 treballadors de les oficines de Montmeló, i 89 arreu de l'Estat–.

L'acord preveu un període d'adaptació en cas de reubicacions de tres mesos; un pla de recol·locació extern de 6 mesos, excepte per a les persones treballadores de més de 45 anys, amb un termini de 12 mesos; un augment del crèdit horari amb l'objectiu de buscar una nova feina (durant els dies de preavís) de 6 a 9 h; l'extinció del contracte de treball abans de la data prevista, si es pacta de mutu acord, o de caràcter automàtic si el treballador presenta a l'empresa un contracte de treball; recol·locacions voluntàries en els llocs de treball ofertats; voluntarietat en l'afectació dins de l'acomiadament, sempre i quan pel seu perfil i categoria professional pugui intercanviar-se amb un treballador que estigui a la llista de personal afectat; la possibilitat de no donar el preavís de 15 dies de l'extinció i abonar l'import en la liquidació; i una indemnització de 33 dies per any treballat amb un màxim de 20 mensualitats. A més, també es crearà una comissió de seguiment per al compliment dels acords pactats.

Edicions locals