Troballa arqueològica en les obres de la BV-5003 de Montmeló

Són dues sepultures: una seria dels segles XVI o XVII, i l'altra podria ser del segle X

Societat

Troballes arqueològiques en les obres de la BV-5003 de Montmeló | Ajuntament de Montmeló
Troballes arqueològiques en les obres de la BV-5003 de Montmeló | Ajuntament de Montmeló

Durant les obres de la segona fase de la carretera BV5003, concretament a la zona de l’església, s’han trobat dues sepultures: una és dels segles XVI o XVII, que es va excavar dimarts; i l'altra, que encara està per excavar, podria ser del segle X. A més, també s’han descobert tres sitges de gra, que probablement també són dels segles XVI o XVII.

Estava previst que a finals de febrer es comencés a col·locar el paviment dels carrers afectats per les obres, que es desmuntessin les línies d’instal·lacions elèctriques i de comunicació aèries existents entre el mes de febrer i març, i que, finalment, les obres de remodelació paisatgística de l’exterior de l’església de Santa Maria estiguessin també per al març.

Edicions locals