L'Ajuntament de Montmeló subvenciona la quota íntegra de l'IBI a les famílies amb ingressos baixos

També atorga ajuts econòmics per al pagament dels lloguers

Economia

L'Ajuntament de Montmeló subvenciona la quota íntegra de l'IBI a les famílies amb ingressos baixos
L'Ajuntament de Montmeló subvenciona la quota íntegra de l'IBI a les famílies amb ingressos baixos | Ajuntament de Montmeló

Des d'aquest mes d'octubre i fins al 30 de novembre, els montmelonins interessats en beneficiar-se de les subvencions en el pagament de l'IBI o del lloguer poden presentar les sol·licituds al mateix consistori.

Pel que fa als ajuts per l'impost sobre béns immobles (IBI), l'objectiu de tot plegat és atorgar una subvenció sobre l'import de la quota íntegra de l'IBI corresponent a l'habitatge habitual de les unitats familiars, convivencials o individuals amb uns ingressos baixos o moderats. També es poden demanar subvencions per pagar l'IBI dels habitatges que es destinin al lloguer social mitjançant l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Montmeló.

També amb l'objectiu de "prevenir l'exclusió social residencial", s'ha obert el termini per demanar subvencions en el pagament del lloguer. Els beneficiaris han de ser persones titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge situat a Montmeló i destinat a domicili habitual i permanent, i que acreditin residència legal al municipi durant un mínim de cinc anys.

Edicions locals