La deixalleria mòbil s'instal·larà dijous a l'escola bressol La Fireta

Es tracta d'un servei en marxa des del 2010

Societat

El servei de deixalleria mòbil estarà dijous a l'escola bressol La Fireta de Montmeló, per tal que els veïns hi puguin dipositar les deixalles oportunes. Es tracta d'un camió adaptat que recull residus urbans de manera separada i segura per al seu posterior reciclatge o tractament.

El camió s'instal·la des del 2010 als diferents centres escolars del municipi, de manera periòdica, per facilitar la recollida dels residus i així apropar el servei a la ciutadania. L'accés a la Deixalleria mòbil és gratuït, però està reservat per a residus domèstics i en petites quantitats. No es recullen voluminosos ni estris vells de gran mida, com matalassos o sofàs; en aquests casos es pot contactar amb el servei gratuït de recollida de trastos i mobles vells. A més, els usuaris que disposin del carnet de la Deixalleria podran estalviar-se fins a un 15% al rebut de les escombraries.

Els residus que es poden portar a la Deixalleria mòbil són voluminosos en petites quantitats, poda en petites quantitats, runa en petites quantitats, pintures en petites quantitats, dissolvents en petites quantitats, aerosols en petites quantitats, olis vegetals (oli de cuina), olis minerals (oli de motors), envasos d'olis de motor, roba i sabates, ferralla, residus d'aparells elèctrics i electrònics, fluorescents, bateries, làmpades i bombetes, radiografies i piles.

Edicions locals