Persones i habitatge al centre

Editorial

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha elaborat el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, un instrument de planificació que marcarà les línies de futur en habitatge fins al 2042. Una de les fites que pretén el pla és que d'aquí a 20 anys, el 15% dels habitatges existents a la majoria de municipis del Baix Vallès estiguin destinats a polítiques socials, un percentatge que, en la majoria de casos, actualment no supera ni al 3%. Aquesta dada evidencia el fracàs de les polítiques d'habitatge públic que s'han fet històricament a Catalunya i Espanya, on el paradigma de l'especulació i la mercantilització de l'habitatge s'han menjat gran part del territori a mossegades i ha provocat tota una borsa de persones que no poden fer front al cost d'un pis per viure-hi, no per fer diners. Per a aquest col·lectiu calen accions d'emergència per donar-hi una resposta immediata, però també cal una mirada llarga que situï les persones i el dret a l'habitatge en el centre. Les solucions, així i tot, hauran de ser creatives perquè l'alternativa de noves promocions amb centenars de pisos, a més de ser limitada, entra en conflicte amb l'actual situació d'emergència climàtica. Imaginació al poder.

Edicions locals