Equilibri entre comerç i habitatge

Editorial

La demanda d'habitatge i la impossibilitat de dotar d'activitat econòmica molts dels locals comercials existents són la combinació infal·lible perquè la reconversió de locals comercials en habitatge vagi a l'alça. A Mollet, a més, des de fa uns anys algunes de les limitacions existents en el planejament urbanístic han desaparegut fet que ha obert el ventall a molts carrers que fins al 2017 tenien vetada aquesta possibilitat. Certament, aquesta lògica respon a la demanda de la societat però cal estar vigilant a les conseqüències que pot comportar. Que tot un barri, com podria ser Can Fàbregas o la Vinyota, tingui els baixos comercials ocupats amb comerços i serveis pot ser a hores d'ara una utopia –i més tenint en compte el canvi d'hàbits de consum comercial, en què cada cop és més present el comerç electrònic– però promoure sense límit aquesta conversió pot abocar algunes zones de la ciutat a esdevenir barris dormitori sense cap vida al carrer. L'administració té el repte, gens fàcil, de fer conviure la mixtura d'usos amb la potenciació d'eixos comercials potents, un equilibri difícil d'assolir però no impossible.

Edicions locals