No oblidar l'Alzheimer

Editorial

Segons les dades del centre Sociosanitari de Mollet, unes 2.000 persones al seu territori d'influència pateixen demència, en la majoria de casos diagnosticada com a Alzheimer, una malaltia que, a més d'afectar el pacient impacta fortament en el seu entorn. Tot i que la demència no se circumscriu únicament a la gent gran –cada cop hi ha més diagnòstics de menors de 65 anys– l'augment de l'esperança de vida i l'envelliment progressiu de la nostra societat fa que aquest sigui un problema davant el qual les administracions han de donar resposta. L'atenció als malalts en moltes ocasions recau sobre els familiars que veuen trastocat el seu dia a dia i que es converteixen forçosament en cuidadors perquè no poden accedir a una plaça de centre de dia assequible. Les places públiques escassegen i les privades suposen costos als quals moltes famílies no poden fer front.

Donar resposta a aquesta tendència a l'envelliment és un repte que exigeix una estratègia clara per part de les administracions, que han de posar els fonaments d'una política que no desatengui l'atenció sanitària d'aquestes persones i que aposti per la investigació i els tractaments que afavoreixin la prevenció d'aquestes malalties.     

Edicions locals