Quin termini tinc per a reclamar salaris i quantitats a l’empresa?

Aparador

A l’hora de reclamar a l’empresa una quantitat per impagaments (per exemple, d’hores extra, plusos, nòmines, o liquidacions) és molt important tenir en compte els terminis, per a no perdre un dret per reclamar-lo fora de temps

Doncs bé, el termini que hem de tenir en compte és d’un any per a reclamar les quantitats degudes per l’empresa, segons ve regulat en l’Estatut dels Treballadors (art. 59.1). És molt important assenyalar que el termini comença a comptar des del moment en què es va haver de rebre la quantitat en qüestió.

Així mateix, cal subratllar que es tracta d’un termini de prescripció, això és, que pot ser interromput, i torna a iniciar-se, si el treballador reclama de manera fefaent a l’empresari el pagament del deute. La manera habitual de practicar aquesta reclamació fefaent és presentant una papereta de conciliació davant l’organisme competent.

José Ignacio Carnero / Advocat 
jicarnero@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991

Edicions locals