Reconeixement de la Covid-19 com a malaltia professional a les residències de gent gran

Col·lectiu Ronda

Aparador

Reconeixement de la Covid-19 com a malaltia professional a les residències de gent gran
Reconeixement de la Covid-19 com a malaltia professional a les residències de gent gran

El Jutjat Social 3 de Barcelona ha dictat a instàncies de Col·lectiu Ronda i el sindicat Co.Bas la primera sentència que reconeix com a malaltia professional el contagi per la SARS CoV-2 d’una auxiliar de geriatria. Una sentència que esperem que obri la porta a una veritable allau de demandes i resolucions favorables cap a un col·lectiu laboral que ha patit des de primera línia i en condicions de màxima precarietat l’exposició a la Covid-19.

Precisament, la sentència recorda que el Quadre de Malalties Professionals vigent des del 2006 ja contempla com a risc laboral específic per a les persones treballadores, entre d’altres, de residències i centres geriàtrics l’exposició a malalties causades per agents biològics entre els quals, i de forma explícita, se citen els virus pertanyents a la família coronavirae.

Però des de l’INSS i les mútues es detecta una voluntat de reduir al màxim el mantell protector de la seguretat Social sobre la classe treballadora, negant fraudulentament les prestacions i drets que corresponen a les persones que han estat treballant a primera línia en condicions de manca de mesures de seguretat.

La treballadora prestava servei a una residència de Barcelona i va estar en situació d’incapacitat temporal des del 29 de març de 2020 fins a l’1 de maig del mateix any, amb un diagnòstic d’«infecció per coronavirus no especificada» que tant l’INSS com la mútua de treball van considerar derivada de malaltia comuna.

La normativa específica dictada arran de l’inici de la pandèmia i l’estat d’alarma sanitària no afecta ni deixa en suspens el contingut de la Llei General de la Seguretat Social ni la del Quadre de Malalties Professionals. Sent així, la sentència recorda que aquesta normativa anterior a la pandèmia estableix l’origen laboral de les «malalties infeccioses» (incloent-hi un esment específic a les causades pel virus coronavirae) que afectin «personal no sanitari, treballadors de centres assistencials o de cures de malalts, tant en ambulatoris com en institucions tancades o a domicili» així com, entre d’altres, el «personal sanitari i auxiliar d’institucions tancades».

Tant l’INSS com la mútua Mutual Cyclops van denegar a la treballadora el reconeixement de la seva malaltia com a contingència professional argumentant que la normativa dictada pel Govern exigia per a aquest reconeixement l’acreditació de l’exposició al risc específic i l’acotava al personal sanitari i sociosanitari.

Extrem descartat per la sentència que recorda, tal com exigíem des de Col·lectiu Ronda, que aquesta normativa extraordinària es va dictar amb posterioritat al contagi de la treballadora i que, per contra, vigent com estava la norma general que regula i preveu la malaltia professional, cal atendre’s a aquesta i resoldre d’acord amb els criteris de protecció de les situacions de risc per a la salut de les persones treballadores i la desvaloració de la situació global i estat de la pandèmia en el moment en què les persones treballadores es contagiaven.

Col·lectiu Ronda

Granollers
Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66

Mollet
Rambla Nova, 26, 1r 
Tel.: 93 593 33 46 · Fax: 93 570 33 44

www.cronda.coop

Edicions locals