El lliurament de mercaderia defectuosa

Article de José Ignacio Carnero Sobrado de CGC Abogados

Aparador

El lliurament de mercaderia defectuosa
El lliurament de mercaderia defectuosa

En les compravendes mercantils (les efectuades per comerciants per a revendre) és molt important comunicar immediatament i per escrit el caràcter defectuós de la mercaderia que rebi.

Si les mercaderies tenen vicis o defectes manifestos o visibles en el moment del lliurament, ha de reclamar en aquest mateix moment. Si les rep embalades, ha de reclamar en el termini màxim de quatre dies des del lliurament. I si les mercaderies tenen vicis ocults, el termini per a reclamar és de 30 dies.

Si no es manifesta la queixa en aquests terminis podria reclamar i defensar la seva postura davant els tribunals. Però serà molt més complicat, ja que s’haurà d’al·legar un incompliment de contracte, i no un simple lliurament de mercaderies defectuoses. És a dir, s’haurà d’al·legar que se li va lliurar una mercaderia diferent de la sol·licitada, o que els defectes d’aquesta eren tan greus que no la feien vàlida per a la finalitat per a la qual la va comprar.

Per això, li recomanem prestar especial atenció a la mercaderia rebuda i, en tot cas, respectar els terminis abans citats.

 

José Ignacio Carnero
Advocat  
jicarnero@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991

Edicions locals