Herència o donació en vida?

Col·lectiu Ronda

Aparador

Herència o donació en vida?
Herència o donació en vida?

Sovint i és recurrent, a l’hora de repartir o traspassar els seus béns moltes persones dubten si és millor fer donació, traspassar-los en vida, o bé deixar-los en testament i traspassar-los un cop el seu propietari és difunt. La pregunta recurrent és: herència o donació en vida?

D’entrada, cal dir que tant la donació en vida com l’herència estan subjectes a l’impost de successions i donacions, i si el que es dona o hereta és un bé immoble, també està subjecte a l’impost de plusvàlua (un impost que grava l’increment de patrimoni del bé quan algú el rep ja sigui per herència com per donació. Es tracta d’un impost municipal també enormement variable i que es calcula per unes taules referenciades al valor dels immobles segons les ciutats i barris.).

Aquests impostos són diferents en funció de la comunitat autònoma on es visqui, ja que és un impost transferit. Si ens centrem a Catalunya, podem dir que amb la regulació fiscal actual és millor deixar els béns en testament que fer-ne una donació, ja que les donacions no tenen les reduccions que tenen les herències.

En el cas dels fills o filles, es pot valorar la donació d’un habitatge o diners per comprar-la, tenint en compte que ha de ser primer habitatge, que existeix un límit d’edat i un topall d’ingressos.

Tot i això hi ha persones que prefereixen deixar-ho tot lligat i fer donació, malgrat que actualment, i en el cas de Catalunya, sigui més car. I ho prefereixen per tal que els seus hereus no tinguin problemes, però és convenient tenir en compte, que és molt millor donar béns concrets a persones concretes. No és convenient donar en usdefruit (el donant cedeix la titularitat de l’habitatge, però es reserva l’ús i gaudi del mateix). I, el que creiem que és més important: escriure i establir si aquesta donació serà col·lacionable o no, vol dir si se li descomptarà a l’hereu de la seva part de l'herència. Doncs de vegades es desconeix que les donacions fetes pel difunt, tenen conseqüències pels seus hereus si s’han fet els últims anys abans de la seva defunció.

A priori, doncs, l’opció de l’herència és la menys costosa que la de donar, però potser no sempre ha de ser la més convenient. Des de Col·lectiu Ronda, experts en dret de successions estudiem cas per cas i els analitzem per arribar a la millor decisió.

Col·lectiu Ronda

Granollers
Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66

Mollet
Rambla Nova, 26, 1r 
Tel.: 93 593 33 46 · Fax: 93 570 33 44

www.cronda.coop

Edicions locals